ניהול-משאבי-אנוש-hr
שירותי ניהול

מעוניינים ליצור עמנו קשר?
אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

שירותי ניהול משאבי אנוש (HRׂ)

 
ניהול נכון, השקעה במשאב האנושי של העסק וטיפוחו, יכולים לעשות את ההבדל בין עסק שעובדיו מרוצים ומוכנים "לתת את הנשמה" בעבורו לבין עסק שעובדיו ממורמרים ומחפשים את דרכם החוצה. עסק ששמו הולך לפניו כארגון הוגן המטפח את עובדיו, לא יתקשה גם בגיוס עובדים איכותיים יותר, ובעלויות סבירות יותר, מתוך היצע כוח האדם הקיים בשוק.
חברת סמנקל מאפשרת לכם ליהנות משירותי ניהול משאבי אנוש מקצועיים, מבלי להידרש להעסקת סמנכ"ל משאבי אנוש במשרה מלאה.

ניהול משאבי האנוש בהיקף המותאם לצרכי העסק יבטיח לכם כי בחברה או בעסק שלכם יזכו משאבי האנוש לטיפול הראוי, וכן יופעלו ויוסדרו נהלי עבודה שיסירו מהארגון חשש מהפרת חוקי העבודה, וכפועל יוצא מכך גם תביעות כספיות ו/או פליליות.
 
מה תקיף עבודת מנהל משאבי אנוש מטעם סמנקל?
 
 • גיוס עובדים


  ניהול תהליכי הגיוס, בחינת ובחירת אפיקי הפרסום והגדרת נהלים למיון עובדים, ראיונות, קיום בחינות מקצועיות ואישיותיות, התאמת ציפיות, ניהול מו"מ עם מועמדים רלוונטיים על תנאי העסקתם בחברה, הנחיות למותר ואסור בראיונות לגיוס ועוד.
   
 • מדיניות שכר, תנאים ומסלולי קידום


  מדיניות שכר, תנאים ומסלולי קידום – בניית הסכמי עבודה שיעמדו בהוראות חוקי העבודה, בניית סולמות שכר ומסלולי קידום ותגמול, טיפול בהכנת השכר ומתן מענה לפניות עובדים, טיפול בהפרשות הסוציאליות וניהול מו"מ מול גורמי חוץ לצורך השגת שיפורים בתנאי הפוליסות, הפחתת עמלות, תשלומי דמי ניהול וכד'.
   
 • שימור עובדים ותהליכי פיטורין/פרישה


  שימור עובדים ותהליכי פיטורין/פרישה – אחריות על פעילויות רווחה, בחינת שביעות הרצון של העובדים, הצעת רעיונות לשיפור תנאי העבודה ולשימור עובדים, טיפול בבעיות פרט, פירוק מתחים אישיים ומקצועיים, טיפול בתהליכי התייעלות הכוללים פיטורים או פגיעה בתנאי השכר, מתן תמיכה, ליווי וסיוע לקראת פרישה ועוד.
   
 • דיני עבודה


  יצירת מסלולי שכר, פנסיה, פיטורין ומערכות יחסים בין עובד ומעביד המבוססות ונתמכות על חוקי העבודה והנחיות בתי הדין לעבודה, תוך התייעצות עם יועץ משפטי מומחה בדיני עבודה בשעת הצורך.
   
 • ניהול ההדרכה וההכשרות


  הכנת תקציב ולוח זמנים מפורט לקבלת הדרכות והכשרות מקצועיות לעובדים ולמנהלים לצורך הקניית ידע, העשרה, עמידה בתקנים, הקניית הרגלי בטיחות וגיהות ועוד. מנהל משאבי אנוש מטעם סמנקל יבנה את תוכנית הסדנאות, ההכשרות, גיבושי צוות ופיתוח מנהלים, יסייע בתהליכי הטמעה של תוכנות ונהלים, בין השאר, באמצעות זיהוי הגורמים המתאימים להובלתם בחברה ויהיה אחראי על בחינת הצעות לפיתוח ארגוני בעלות משמעויות אסטרטגיות לעסק.
   
 • הערכת עובדים


  בין תפקידיו של מנהל משאבי אנוש לבצע תהליכי הערכת עובדים בחברה לצורך זיהוי ומיפוי טאלנטים פנים-ארגוניים וחסרים בתחום משאבי אנוש. כמו כן, יהיה עליו לבנות מסלולי קידום ותגמול בהתאם להערכות אלו.
   
 • אירועי חברה


  ארגון אירועי חברה בהתאם לתקציב המוקצה לכך בארגון, ימי כיף, גיבושונים, הרמות כוסית וטיפול באירועי חברה.