ניהול-כספים
שירותי ניהול

מעוניינים ליצור עמנו קשר?
אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

שירותי CFO - מנהל כספים בהיקף תלוי צרכים


ניהול כספים מקצועי מהווה חלק מרכזי ומשמעותי בחיי כל עסק ומשפיע על מידת איתנותו ויציבותו הכלכלית.
כל עסק זקוק לניהול תזרים המזומנים, להבנת מצב העסק מבחינת רווח והפסד, לניתוח  עלויות העסק ותמחור נכון של מוצרים ושירותים המוצעים על ידו ולהתנהלות כספית נכונה בהתאם למידע זה.

המפתח להצלחת העסק ולפיתוחו תלוי, בין השאר, בטיפול מקצועי ונכון בגיוס מסגרות אשראי להון חוזר, בהגדרת תהליכי גבייה מלקוחות, בקבלת אשראי מספקים ובגידור אשראי הלקוחות. כל הנושאים הללו מחייבים קבלת החלטות על ידי גורם מקצועי בר-סמכא.
 
חברת סמנקל מציעה את מכלול השירותים הנדרשים לניהול כספים מקצועי של העסק, וזאת בהיקף המתאים ליכולות העסק, תוך מתן סיוע לקביעת סדרי העדיפויות של המשימות הנדרשות על פי מידת חשיבותן. תיעדוף המשימות מאלו שהן קריטיות ביותר ועד לאלו הסובלות דיחוי.
 
מנהל כספים מקצועי – סוגי פעילות
 
בטווח הפעולות הנרחב על הסקאלה שבה מתפקד ופועל מנהל כספים בחברה גדולה, תעניק חברת סמנקל גם לחברות קטנות ובינוניות את היכולת להתנהל במקצועיות ויעילות בתחומי הפעילות הטבעיים של ה- CFO:
 
 • אופטימיזציה עסקית


  ארגון כרטסת הנהלת החשבונות באופן שיאפשר לבעל העסק לבחון את רווחיות החברה או העסק שבבעלותו, לזהות ולהציף נתונים על מרכזי רווח ומוקדי אי יעילות בפעילות העסקית ולסייע בקבלת החלטות ויצירת אופטימיזציה בפעילות זו. 
   
 • מימון


  השגת מקורות מימון בנקאים וחוץ בנקאיים שיאפשרו לפתח את העסק, לבצע השקעות, לגשר על תקופות בהן צפוי קושי תזרימי, להיערך לקראת קפיצת מדרגה בפעילות העסקית, להתאים את מסגרות האשראי לצרכי העסק ולהשיג תנאים מיטביים מהבנק.
 • גבייה


  קביעת תנאי אשראי מסודרים בין העסק ללקוחותיו, הקמת מערך גבייה וניהולו ומתן כלי בקרה למנהלי העסק לבחינת מצב אשראי הלקוחות.
 • הפקת דוחות חשבונאיים


  הפקת דוחות בהתאם לצורך ובכלל זה: דוחות רווח והפסד, דוחות תזרים, דוחות חייבים וכד'.
 • תזרים


  ניהול תזרים המזומנים של העסק ומניעת צווארי בקבוק תזרימיים שעלולים לשתק את פעילותו או להגבילו.

מפסיקים להתגלגל ומתחילים להתנהל
 
בעלי עסקים שחיים מיום ליום וחשים חוסר בטחון כלכלי כתוצאה מניהול כספי חלקי או בלתי מקצועי – יחושו היטב בהבדל, כאשר חברת סמנקל תיכנס בנעלי מנהל הכספים. מי שרגיל היה להתגלגל, יגלה תוך זמן קצר את תחושת הנינוחות והביטחון שיקנה לו ניהול כספים מקצועי.